Gezinnen

Gezinstherapie en -begeleiding:
Bij gezinstherapie voert een professional gesprekken met het hele gezin. De gezinsleden praten over de problemen in het gezin die samenhangen met de klachten of problemen van één of meer van de kinderen. De professional zoekt samen met de gezinsleden naar een oplossing. Dat gebeurt meestal in de praktijk van NiCare, maar kan ook thuis plaatsvinden. De professional is onafhankelijk, luistert naar ieders verhaal, stelt vragen en geeft de gezinsleden eventueel opdrachten mee. Hoeveel gesprekken nodig zijn, hangt af van het probleem.

Gezinsbegeleiding wordt ingezet als er vooral praktische ondersteuning nodig is bij communicatie tussen de gezinsleden. Gezinsbegeleiding kan ook heel goed bij het gezin thuis plaatsvinden.

Gezinstherapie en -begeleiding kan ook samen gegeven worden met andere vormen van hulpverlening. Klik hier.

Wilt u een nieuwe aanmelding doen? Stuur dan een mail naar aanmelding@nicare.nl of bel naar: 06-83346216

Website door De Buurjongen