Over Ons

Zorg op maat.
Op korte en op lange termijn.

NiCare biedt specialistische hulp in de directe omgeving van het gezin en richt zich daarbij op het hele (familie-)systeem. Binnen NiCare vinden we het belangrijk om gezinnen te helpen bij dat wat zij nodig hebben om hun kinderen maximale ontwikkelkansen te geven.

We willen dit doen door jeugdzorg te bieden dichtbij de client, door outreachend te werken en hoge kwaliteit te leveren. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Wat gezinnen zelf kunnen, blijven ze zelf doen. Waar ze tijdelijk ondersteuning nodig hebben, kunnen wij dit bieden, zodat ze daarna weer zelf verder kunnen.

write

Dit wordt gedaan vanuit één plan, zodat voor iedereen duidelijk is naar welk perspectief toegewerkt wordt en wat ervoor nodig is. Zo maken wij ons sterk voor optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren en voor ouders/verzorgers die vertrouwen hebben in zichzelf als opvoeder.
NiCare is organisatie waar samengewerkt wordt met gekwalificeerde professionals die vooraf uitvoerig gescreend zijn. NiCare vindt het van belang dat de professionals zich kunnen richten op het verlenen van zorg en doen waar zij goed in zijn, en zich niet bezig hoeven te houden met (financieel) administratieve processen.