Begeleid bezoek

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat er voor kortere of langere periode tijdens bezoeken tussen kinderen die niet (meer) thuis wonen en hun ouder(s) begeleiding noodzakelijk is. Vanuit een neutrale positie kan de professional begeleiding bieden waarbij de bezoeken altijd voorbereid en geëvalueerd worden, zodat voor iedereen duidelijk is wat er van het bezoek verwacht kan worden. Tijdens het bezoek wordt er gezorgd voor duidelijkheid, toezicht en het aanbrengen van structuur.

Begeleide bezoeken kunnen ook worden ingezet om opvoedingsvaardigheden van ouders te analyseren en te versterken. Bijvoorbeeld door handvatten te bieden waarmee ouders leren om contact te krijgen en houden, praktische ondersteuning en het observeren.

Begeleid bezoek kan in onze praktijk in Amsterdam Noord gefaciliteerd worden, maar in overleg ook op een andere locatie.

 

Wilt u een nieuwe aanmelding doen? Stuur dan een mail naar aanmelding@nicare.nl of bel naar: 06-83346216

Website door De Buurjongen