Jongeren

De huidige jongeren groeien op in een tijdperk met onbeperkte mogelijkheden, kansen en veel vrijheden. Toch kan dit voor veel jongeren grote druk opleveren, waardoor ze zich prikkelbaar voelen, piekeren, concentratieproblemen hebben en vermoeid zijn. Jongeren zitten in een levensfase waarin ze zowel lichamelijk als geestelijk enorme veranderingen doormaken. Ze krijgen meer verantwoordelijkheden, verplichtingen en moeten vaak lastige keuzes maken. Dat kan voor sommigen behoorlijk pittig zijn en zorgen voor flink wat stress, onzekerheid en angst. Wat extra hulp en begeleiding kan dan fijn zijn.

Welke hulp kan er ingezet worden?

Individuele behandeling:
NiCare biedt hulp aan jongeren van 12 tot 18 jaar (vanuit de verlengde jeugdwet is verlenging in overleg ook mogelijk). In een individueel behandeltraject bespreekt de jongere samen met de professional en eventueel ouders/verzorgers de hulpvraag. Samen wordt er een behandelplan opgesteld en gekeken wat er nodig is. Er zijn verschillende vormen van therapie mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld gaan om begeleiding bij praktische zaken, zoals het vergroten van de zelfredzaamheid, omgaan met geld of letten op gezondheid en hygiëne, maar ook om het leren omgaan met anderen, grenzen bewaken, ondersteuning op school, werk en het vinden van een vrijetijdsbesteding. NiCare biedt ook behandeling aan jongeren met diverse stoornissen, bijvoorbeeld bij gedragsproblematiek, opstandig gedrag (ODD), autisme, ADHD / ADD, hechtingsproblematiek en een licht verstandelijke beperking (LVB). Welke vorm gekozen wordt, is afhankelijk van de hulpvraag. Waar de hulp plaatsvindt, is afhankelijk van de wens van de jongere. Dit kan in onze praktijk in Amsterdam Noord, maar ook op school, thuis, werk, sportclub of elders. Een combinatie tussen locaties is ook mogelijk.

NiCare biedt ook advies aan ouders/verzorgers in de vorm van psycho-educatie. In een kort aantal gesprekken wordt uitleg gegeven over het (psychische) probleem en er wordt besproken wat de beste manier is om met het probleem om te gaan. Soms helpen een paar gesprekken met een professional al voldoende om de klachten te verminderen of te verhelpen. Indien dit niet voldoende is, kan er ook gezinstherapie, gezinsbegeleiding of opvoedondersteuning ingezet worden. Klik hier voor meer informatie.

Staat de hulp die u zoekt er niet tussen? Neem dan contact op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Wilt u een nieuwe aanmelding doen? Stuur dan een mail naar aanmelding@nicare.nl of bel naar: 06-83346216

Website door De Buurjongen