Kinderen

NiCare biedt hulp aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar, waarbij altijd rekening gehouden wordt met het hele gezin. Er wordt samengewerkt met diverse professionals vanuit verschillende vakgebieden met betrekking tot jeugd- en opvoedhulp en er wordt nauw samengewerkt met de gemeente.

Welke hulp kan er ingezet worden?

Individuele behandeling:
In een individueel behandeltraject bespreekt de jeugdige samen met de professional en ouders/verzorgers de hulpvraag. Samen wordt er een behandelplan opgesteld en gekeken wat er nodig is. Er zijn verschillende vormen van therapie mogelijk. Welke vorm gekozen wordt, is afhankelijk van de hulpvraag. Er zijn ook meerdere vormen van therapie mogelijk voor de jeugdige en/of het gezin.

NiCare biedt hulp aan kinderen met diverse problemen, bijvoorbeeld bij gedragsproblematiek, opstandig gedrag (ODD), autisme, ADHD / ADD, hechtingsproblematiek, licht verstandelijke beperking (LVB), maar ook ondersteuning op school, werk en vrijetijdsbesteding.

NiCare biedt ook advies aan ouders/verzorgers in de vorm van psycho-educatie. In een kort aantal gesprekken wordt uitleg gegeven over het (psychische) probleem en er wordt besproken wat de beste manier is om met het probleem om te gaan. Soms helpen een paar gesprekken met een professional al voldoende om de klachten te verminderen of te verhelpen. Indien dit niet voldoende is, kan er ook gezinstherapie, gezinsbegeleiding of opvoedondersteuning ingezet worden. Klik hier voor meer informatie.

Staat de hulp die u zoekt er niet tussen? Neem dan contact op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Wilt u een nieuwe aanmelding doen? Stuur dan een mail naar aanmelding@nicare.nl of bel naar: 06-83346216

Website door De Buurjongen