Missie en visie

De gezinnen en professionals hebben de regie, zij zijn bepalend en richtinggevend. NiCare richt zich op kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers die net wat meer nodig hebben. NiCare biedt specialistische hulp in de directe omgeving van het gezin en richt zich daarbij op het hele (familie-)systeem. Dit wordt gedaan vanuit één plan, zodat voor iedereen duidelijk is naar welk perspectief toegewerkt wordt en wat ervoor nodig is. Zo maken wij ons sterk voor optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren en ouders/verzorgers die vertrouwen hebben in zichzelf als opvoeder.

NiCare is kleinschalige praktijk waar samengewerkt wordt met gekwalificeerde professionals die vooraf uitvoerig gescreend zijn. NiCare vindt het van belang dat de professionals zich kunnen richten op het verlenen van zorg en doen waar zij goed in zijn, en zich niet bezig hoeven te houden met (financieel) administratieve processen.

Website door De Buurjongen