Opvoedondersteuning

Het grootbrengen van kinderen is voor velen van ons de meest verantwoordelijke en arbeidsintensieve taak van ons leven, maar we doen het met liefde, trots en voldoening. Het opvoeden van kinderen is wellicht de belangrijkste ‘baan’ die we ooit zullen hebben en goede vader of moeder zijn is onze hoogste ambitie in het leven. Opvoeden kan echter heel stressvol zijn, en onder stress blijken ouderlijke opvoedingsvaardigheden uit te vallen. Het uitgangspunt van de begeleiding is de eigen kracht van gezinnen bij het zoeken naar oplossingen voor problemen en de overtuiging dat mensen kunnen veranderen. De nadruk bij opvoedondersteuning ligt op het verbeteren van de onderlinge communicatie in het gezin, het versterken van opvoedingsvaardigheden en het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de kinderen. Daarbij kan uitbreiden van het sociale netwerk van betekenis zijn. Ook psycho-educatie (bijvoorbeeld over ADHD, PTSS, leeftijdsfase specifieke problemen) speelt een belangrijke rol. De hulpvorm is bestemd voor ouders/verzorgers met kinderen tot 18 jaar, waar één of meerdere problemen spelen. Hoe wel de hulp op ouders/verzorgers gericht wordt, kan elk gezinslid betrokken worden bij de ondersteuning en dat geldt ook voor belangrijke personen uit de omgeving van het gezin.

De intensiteit van de begeleiding hangt af van het probleem. Hoe complexer het probleem, hoe intensiever de begeleiding. In overleg met de betrokkenen wordt gekeken hoe intensief de begeleiding dient te zijn. Opvoedondersteuning kan ook samen gegeven worden met andere vormen van hulpverlening. Klik hier.

Wilt u een nieuwe aanmelding doen? Stuur dan een mail naar aanmelding@nicare.nl of bel naar: 06-83346216

Website door De Buurjongen